Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта-це система освітніх послуг,що грунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання,що передбачає навчання дитини з особливими освтніми потребами в умовах загальгоосвітнього закладу.

Метою інклюзивного навчання є свідоме оволодіння знаннями ,учнями та навичками отримання певного рівня освіти та досягнення освіченності.

Основними завданнями

інклюзивного навчання є:

-здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

-реалізувати принцип "навчатися жити разом", який грунтується на принципах гуманістичної поведінки;

-забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;

-забезпечення деференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

-надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програми навчання.

Навчання в інклюзивному класі. Урок природознавства

Участь асистента - вчителя на уроці трудового навчання

Урок української мови

Урок математики

Участь у святі - посвята першачків у козачата

Весела фізкульт хвилинка

Урок Фізичної культури

Участь у конкурсі "Збережи ялинку"

Новорічний ранок