Для учня

Правила для учнів 1-4 класів
 • Гідно носи звання Учня і дорожи честю своєї школи, свого колективу.
 • Старанно вчися. Уважно слухай пояснення вчителя. Сумлінно і самостійно виконуй його завдання, добре поводься на уроці. Вчасно приходь на заняття, не пропускай уроків. Будь чесним і правдивим.
 • Бери участь у праці, в справах свого класу, допомагай товаришам краще вчитися й працювати.
 • Бережливо стався до шкільного та іншого громадського майна, до своїх речей і речей товаришів. Приходь до школи з усіма потрібними підручниками та письмовими приладдями, не бери з собою сторонніх речей.
 • Бережи й охороняй природу.
 • Дотримуйся режиму дня. Щодня займайся ранковою гімнастикою, завжди будь чистим і охайним, тримай своє робоче місце в чистоті й порядку.
 • Розумно проводь вільний час: читай книжки, бери участь у роботі гуртків, займайся фізкультурою, спортивними і цікавими іграми.
 • Зразково поводься в школі, вдома, в громадських місцях, на вулиці. Вітайся з учителями, іншими працівниками школи, знайомими й товаришами. Виявляй повагу до старших, поступайся їм дорогою і місцем. Дотримуйся правил вуличного руху.
 • Слухайся батьків і старших членів сім’ї, допомагай їм у домашніх справах, піклуйся про менших.
 • Виконуй вимоги вчителів та чергових учнів.
Правила для учнів 5-9 класів
 • Наполегливо оволодівай знаннями, навчальними вміннями і навичками. Готуй себе до вибору шляху завершення середньої освіти.
 • Сумлінно трудись для загального блага. Бери участь у продуктивній праці і самообслуговуванні. Обери майбутню професію. Суворо дотримуйся правил техніки безпеки.
 • Бери активну участь у громадському житті школи, класу, в роботі учнівського самоврядування. Вчись поєднувати особисті інтереси з інтересами колективу.
 • Охороняй рідну природу, бережи і примножуй народне добро. Борися за економію і бережливість.
 • Правильно організовуй навчання, працю, відпочинок, цінуй свій і чужий час. Займайся в гуртках за інтересами, клубних об’єднаннях.
 • Систематично займайся фізкультурою і спортом.
 • Поважай батьків, старших членів сім’ї, бери участь у домашніх справах. Учися веденню домашнього господарства, піклуйся про літніх і хворих людей, про молодших.
 • Будь дисциплінованим, скромним, ввічливим. Виконуй вимоги педагогів, рішення органів учнівського самоврядування. 
 • Дотримуйся скромності і охайності в одязі. 
 • Знай і виконуй правила дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді.
Правила для учнів 10-11 класів
 • Сумлінно й наполегливо оволодівай основами наук і навичками самоосвіти. Вчасно приходь на заняття, не пропускай уроків.
 • Бери участь у суспільно корисній праці. Дбай про збереження і примноження народного добра, багатства рідної природи.
 • Бери активну участь у громадському і культурному житті школи, села, в учнівському самоврядуванні. 
 • Систематично займайся фізкультурою і спортом, загартовуйся, готуй себе до праці на благо народу та до захисту Вітчизни. 
 • Оволодівай досягненнями сучасної культури і техніки, розвивай свої здібності, готуй себе до свідомого вибору професії.
 • Розумно плануй і використовуй час, будь точним, учись правильно організовувати свою працю.
 • Зразково поводься, показуй гідний приклад культури поведінки молодшим товаришам. Будь непримиренним до аморальних і антигромадських вчинків. Будь акуратним. Тримай своє робоче місце в порядку і чистоті. 
 • Дбай про згуртування шкільного колективу, бережи і розвивай його традиції. Будь принциповим і чесним товаришем.
 • Поважай батьків і старших. Будь стриманим і тактовним. Піклуйся про всіх членів сім’ї, допомагай у домашній роботі.
 • З повагою стався до праці вчителя, виконуй і активно підтримуй вимоги педагогів. 
 • Дотримуйся правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та правил вуличного руху.
На перерві
 • Під час перерви учні не мають права заходити до інших класів.
 • На перерві не дозволяється бігати, кричати в коридорі.
 • Під час руху по сходах учням забороняється бігати, галасувати.
 • При появі на поверсі директора, заступника, вчителів або кого-небудь із дорослих учні повинні стати вбік і пропустити.
 • Учні повинні поважати працю обслуговуючого персоналу школи: не насмічувати в коридорах, на сходах, на ганку школи.
 • Суворо забороняється курити на території школи.

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів
 • Кожен учень зобов’язаний з’являтися до школи чистим і охайно одягненим.
 • Зачіска повинна бути акуратною.
 • Під час перебування в школі забороняється бути нафарбованим.
 • Не дозволяється приходити на заняття дівчатам з нафарбованими нігтями, хлопцям – з сережками.
 • Учні повинні мати при собі гребінець і носову хусточку, щоб при потребі привести себе в порядок.

Вимоги по збереженню шкільного майна
 • Всі учні зобов’язані берегти шкільне майно, бережно поводитися зі своїми речами та речами товаришів.
 • Забороняється псувати парти, дошку, бруднити стіни, вікна, двері в класах і коридорах.
 • Учні повинні оберігати зелені насадження на шкільному подвір’ї та навколо нього.
 • При пошкодженні шкільного майна батьки учня зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки.

Обов'язки чергових по класу
 • Чергування по класу відбувається за графіком, встановленим класним керівником.
 • Чергові зобов’язані:
  • доповідати класному керівнику про стан справ у класі;
  • стежити за збереженням шкільного майна: парт, столів, стільців;
  • оберігати квіти, поливати їх;
  • готувати клас до уроку: стежити за наявністю крейди, вологих ганчірок;
  • після закінчення уроків проводити якісне прибирання класної кімнати.

Обов'язки чергових по школі
 • Для підтримки дисципліни і порядку в школі призначається черговий клас, який чергує протягом тижня.
 • Черговий клас з’являється до школи за 30 хвилин до початку уроків.
 • Чергові учні повинні обов’язково чергувати на визначених постах.
 • Чергові повинні стежити за порядком і дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил внутрішнього розпорядку.
 • Протягом дня роботу чергового класу перевіряє черговий учитель.
 • У кінці тижня черговий клас складає звіт і звітується за своє чергування на робочій лінійці.


Вимоги до усного і писемного мовлення
 • На запитання вчителя давати повні, розгорнуті відповіді; дбати про послідовність викладу; підкріплювати теоретичні положення прикладами; стежити за правильністю своєї мови. 
 • У писемному мовленні думки викладати послідовно, відповідно до плану; дотримуватися абзаців; обмірковувати побудову речення перед тим, як його писати; добирати найбільш вдалі слова і вирази; на письмі дотримуватися правил граматики, орфографії і пунктуації.
 • Уважно ставитися до оформлення письмових робіт з усіх предметів. 
 • Писати розбірливо, не викривляючи букв, дописувати рядки до кінця, виконуючи правила переносу слів, не виходити за межі рядка.