Уроки

Розклад уроків

Комплексний аналіз уроку

Зміст комплексного аналізу уроку може бути різним, але традиційно виділяються наступні його напрямки.

 

1. Аналіз виконуваних учителем завдань:

як враховуються й відбиваються принципи навчання в змісті й методиці роботи вчителі;

наскільки повно досягнута дидактична та  виховна мета  уроку;

якою мірою активізувалася пізнавальна діяльність школярів на різних етапах уроку;

що стимулювало відповідальне відношення учнів до навчальної праці;

наскільки об'єктивно оцінювалися знання, уміння, навички;

як здійснювався зв'язок теорії із практикою;

наскільки вдало сполучалися зміст і методи навчання;

  чи застосовувалися на уроці технічні засоби;

що робилося вчителем для обліку вікових й індивідуальних особливостей, можливостей і здатностей школярів.

 

2. Аналіз виховного впливу уроку:

як знання допомогли осмислити й оцінити явища соціальної дійсності, події в житті країни, міста, класу;

що на уроці сприяло вихованню учнів (естетичному, розумовому, трудовому, фізичному) і профорієнтації;

якими були відносини між учнями, між учителем й учнями.

 

3. Аналіз педагогічних можливостей й особливостей діяльності вчителі. Яким чином виявилися здібності, особливості особистості й діяльності вчителя:

педагогічна етика;

зовнішній вигляд;

уміння «бачити» клас, активізувати й мотивувати працю учнів;

визначити типові помилки в роботі школярів й усувати їх;

оцінювати результати своєї праці й підсумки роботи школярів;

уміння швидко коректувати хід уроку.

4. Аналіз діяльності учнів на уроці:

облік учителем вихованості й навченості школярів, результатів попередніх занять;

працездатність учнів на уроці (уміння мислити, працювати самостійно, надавати допомогу товаришеві, допитливість, стійкість інтересів);

розвиток мови учнів;

уміння школярів застосувати теорію на практиці.

 


  ПСИХОЛОГІЧНІ ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ

1. Зробіть мету уроку метою учнів.

Поясніть життєву цінність теми для учнів (а не тільки для контрольної чи іспиту).

Попросіть учнів пояснити значення завдань чи сформулювати завдання.

2. Формулюйте мету, орієнтуючись на потреби й інтереси учнів.

Використовуйте ігри, фільми, демонстрації.

Використовуйте опитування, результати анкетування учнів для виправлення своїх помилок у викладанні.

Уникайте «магії слів» - фраз , що звучать красиво, але значать мало.

3. Під час розвитку мотиву досягнення орієнтуйте учнів на самооцінку діяльності.

Запитуйте в учня: «Ти задоволений результатом?», замість оцінки говоріть: «Ти добре впорався з роботою».

4. Якнайчастіше ставте учнів у ситуацію вибору.

На початку вивчення теми інформуйте учнів про те, чому вони повинні навчитися, які форми роботи і перевірки знань можуть бути використані, запропонуйте певну програму дій з варіантами вибору.

Пропонуйте учням самим вибрати для себе рівень складності завдань.

5. Допомагайте учням ставити перед собою реалістичні завдання.

6.Допомагайте учням бути відповідальними за успіхи та прорахунки.

     Після виконання завдання попросіть учнів розповісти, що було    

     особливо важко, як вони з цим впоралися.

7.  Зробіть ситуацію успіху досяжною для кожного учня.

Вибирайте такі завдання, під час виконання яких учні будуть частіше домагатися успіхів, ніж невдач.

8. Пов’язуйте навчальну інформацію з життєвим досвідом школярів.

9.Створюйте умови для підвищення якості знань учнів та їхньої самоповаги.

Змініть методи пояснення так, щоб кожен учень міг досягти успіху.

Для слабких учнів використовуйте конкретний матеріал, вивчайте кожен аспект окремо, готуйте спеціальні програми для навчання учнів низького рівня досягнень.

Дозвольте і підтримуйте роботу в парах: сильний і слабкий учень.

Учіть позитивному ставленню до себе  через навчання позитивної мови: «Я можу це зробити», «Я можу змінитися так, як вважаю за потрібне».

10. Дайте школярам можливість фіксувати й оцінювати свій прогрес.

Розділіть роботу на чіткі етапи.

Надайте зразки правильних дій, за якими можна орієнтуватися і оцінювати свій успіх.

Перевіряйте уміння і нагороджуйте тих, чия самооцінка відповідає успіху.

11. Враховуйте вікові особливості учнів у розвитку їх особистості та пізнавальної сфери.

 

Ĉ
Таганча школа,
28 лист. 2017 р., 02:39
Comments